p2.jpg
Acupunctuur

Wat is TCM?

De natuur als filosofie
De Traditionele Chinese Geneeskunde is geworteld in de natuur. De Chinese geneeskunde beziet jou als mens in z’n geheel, inclusief de omgeving van je dagelijkse leven. Het is een praktisch systeem dat verbanden legt die we in het westen niet kennen. Een Chinese diagnose is ook nooit uitsluitend een fysieke diagnose. Je psyche, je emoties, familiegeschiedenis, leefomstandigheden, het zijn allemaal aspecten die deel uitmaken van een Chinese diagnose.

Yin en Yang
Chinezen vertalen alles in termen van ‘yin’ en ‘yang’. Yin en yang zijn twee tegengestelde vormen van energie. Yin staat voor alles dat naar beneden en naar binnen gaat: koude, materie, rust, vocht, duisternis. Yang staat voor alles dat stijgt en naar buiten beweegt: warmte, licht, activiteit, zon. Zowel in de natuur als in je lichaam kan je de verhouding tussen yin en yang waarnemen. Als deze twee energieën in je lichaam niet in evenwicht zijn, krijg je gezondheidsproblemen. TCM heeft verschillende therapievormen die yin en yang weer in balans brengen.

Wat is acupunctuur?

Acupunctuur is een onderdeel van een behandelmethode in de traditionele Chinese geneeskunde. Hierbij worden naalden op zogenaamde acupunctuurpunten in het lichaam geprikt. Deze methode bestaat meer dan 2500 jaar en is nauw verbonden met Chinese filosofie.

Welke aandoeningen zijn met Acupunctuur te behandelen?

In 2003 publiceerde World Health Organization een wetenschappelijk rapport over de effectiviteit van acupunctuur. Een WHO-rapport maakt melding van een aantal publicaties waarin nader wordt onderbouwd dat acupunctuur een effectieve behandeling kan zijn voor een variëteit aan aandoeningen, symptomen en condities.

  • Aandoeningen van de luchtwegen,
  • Spijsverteringproblemen,
  • Problemen aan de urinewegen,
  • Spier en gewrichtspijn
  • Neurologie: migraine, zenuwpijn, duizeligheid
  • Slaapstoornissen, vermoeidheidsklachten, paniekstoornissen, depressiviteit